Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden bij iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de klant en Pretty by Demy.

2. Inspanning Pretty by Demy

 1. Pretty by Demy zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op de grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Pretty by Demy zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de klant inlichten over financiële consequenties van de wijzigingen of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

Afspraken reguliere behandeling:

 1. De klant is verplicht verhindering zo spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de behandeling, door te geven aan Pretty by Demy. Indien de klant deze verplichting niet tijdig nakomt mag Pretty by Demy 50% van het afgesproken bedrag in rekening brengen.
 2. Indien de klant meer dan 10 minuten later is dan de afgesproken tijd mag Pretty by Demy 100% van het afgesproken bedrag in rekening brengen. Ook wanneer een verkorte behandeling alsnog plaats kan vinden.
 3. Bij het niet komen opdagen brengt Pretty by Demy 100% van het afgesproken bedrag in rekening.

Afspraken (S)PMU behandelingen:

 1. De klant is verplicht verhindering voor een (S)PMU behandeling zo spoedig mogelijk, uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de behandeling door te geven aan Pretty by Demy. Indien de klant binnen 48 uur voor de behandeling de afspraak verzet, worden de kosten van de aanbetaling in rekening gebracht. Voor het maken van een nieuwe afspraak moet er opnieuw een aanbetaling betaald worden. De klant kan één keer de afspraak kosteloos binnen 48 uur verzetten.
 2. Bij het niet komen opdagen (no-show) worden de kosten van de aanbetaling in rekening gebracht. Voor het maken van een nieuwe afspraak moet er opnieuw een aanbetaling betaald worden.
 3. Pretty by Demy werkt geen recent gezette (S)PMU bij dat elders geplaatst is. Dit kan alleen als de (S)PMU ver genoeg vervaagd is.
 4. Indien er elders eerder (S)PMU is geplaatst graag eerst een foto sturen naar prettybydemy@gmail.com.

4. Betalingen

 1. Pretty by Demy vermeldt de prijzen zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW en gelden voor alle klanten.
 2. Aanbiedingen/acties zijn geldig in aangegeven looptijden en/of zolang de voorraad strekt.
 3. De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en/of producten te

  voldoen via de pin of met contant geld. Betalingen in termijnen of via een betaalverzoek zijn niet toegestaan.

 4. De aanbetaling dient betaald te worden binnen aangegeven tijd die te vinden is in de bijbehorende mail (binnen 24 uur na het verzenden van de mail). Indien de aanbetaling niet op tijd betaald wordt mag Demy de afspraak uit de agenda verwijderen.
 5. Kosten die in mindering gebracht worden (infralash eyeliner + uittekenen), geldt alleen wanneer er een afspraak voor de infralash eyeliner behandeling gemaakt wordt binnen twee maanden na het advies gesprek.
 6. In geen enkel geval wordt een aanbetaling retour gegeven.

5. Persoonsgegevens & privacy

 1. De klant voorziet Pretty by Demy voor de eerste behandeling alle gegevens, waarvan Pretty by Demy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn om de behandeling veilig uit te voeren.

6. Geheimhouding

 1. Pretty by Demy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pretty by Demy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

 1. Pretty by Demy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Pretty by Demy is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbestedingen.
 2. Pretty by Demy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

 1. Pretty by Demy geeft op PMU behandeling 8 weken garantie na de laatste behandeling.
 2. Pretty by Demy geeft op de overige behandeling 7 dagen garantie.

De garantie vervalt indien:

 1. De klant zich niet heeft gehouden aan de opgegeven nazorg.
 2. De klant andere producten heeft gebruikt dan is geadviseerd.

9. Beschadiging & diefstal

 1. Pretty by Demy heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pretty by Demy meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

 1. Indien een klant een klacht heeft over de behandeling moet deze zo spoedig mogelijk, binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Pretty by Demy en de behandelende styliste.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal er een passende oplossing gezocht worden.
 3. In geen enkel geval wordt er geld teruggegeven.

11. Behoorlijk gedrag

 1. De klant behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens de algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pretty by Demy het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen

12. Vriendinnen kaart

 1. De korting wordt alleen verrekend wanneer een niet bestaande klant binnen het klantenbestand van Pretty by Demy deze kaart inlevert.
 2. Niet inwisselbaar voor geld
 3. Niet geldig op producten
 4. Niet geldig op cadeaubonnen
 5. De korting geld niet op (S)PMU behandelingen
 6. De korting wordt op één behandeling naar keuze verrekend.

Openingstijden

Ma: 13:00 – 21:00
Di: 09:00 – 17:00
Wo: 09:00 – 18:00
Do: 09:00 – 13:00
Vr: 09:00 – 18:00
Za: 10:00 – 14:00 (om de week)
Zo: gesloten

Locatie

Oudestraat 71
7161 DT Neede